Belicatib - lek biologiczny stosowany w leczeniu osteoporozy

Bolące kolano

Belicatib to lek biologiczny, inhibitor katepsyny K może być stosowany w leczeniu osteoporozy. Jest to dość nowy lek, nie jest więc powszechnie dostępny. Znalazł on zastosowanie w leczeniu osteoporozy, dzięki wpływaniu poprzez hamowanie katepsyny K na osteoklasty.

Jednak jak się okazuje lek ten mimo dużej skuteczności może także powodować bardzo poważne działania niepożądane. Spośród 709 pacjentów leczonych tym lekiem, u 9 pojawiło się zwłóknienie skóry, które jednak ustępowało całkowicie po dłuższym czasie od odstawienia leku biologicznego.

Belicatib może powodować zaburzenia degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej w skórze i płucach, stąd w wyniku jego stosowania może dochodzić do zwłóknienia skóry i płuc.

Belicatib jest bardzo obiecującym lekiem nowej generacji stosowanym w leczeniu osteoporozy, ale z badań przeprowadzonych w Europie i USA wynika, że lek ten może powodować objawy uboczne, których ryzyko i częstość występowania należy jeszcze dokładnie zbadać.

Tadeusz Markowski, 2011-07-11

reumatologia24.pl » Belicatib - lek biologiczny stosowany w leczeniu osteoporozy