Choroba Takayasu

Ramię

Choroba Takayasu to schorzenie najczęściej dotykające kobiety, najczęściej przed 30 rokiem życia. Właściwie może zająć każde z większych naczyń tętniczych, ale najczęściej zajmuje aortę. Zajęty może być jej łuk i naczynia, które odchodzą od niego, tzn. tętnica podobojczykowa, pień ramienno-głowowy i tętnica szyjna wspólna.

W zależności od naczynia, które obejmie stan zapalny występują pewne charakterystyczne objawy choroby Takayasu. Choroba zajmuje zazwyczaj duże i średnie naczynia.

W przypadku zajęcia tętnic nerkowych może pojawić się kłębuszkowe zapalenie nerek oraz nadciśnienie tętnicze.

Gdy zajęta jest tętnica ramienna, wówczas pojawia się obraz chromania przestankowego w zajętej kończynie górnej. Dodatkowo w wyniku zmniejszenia światła naczynia, również pojawić się może osłabienie tętna na danej kończynie, jak też znaczna różnica w wartościach ciśnienia krwi między kończyną zdrową i chorą. Chory może skarżyć się też na drętwienie palców.

Dodatkowo w przypadku zajęcia tętnic szyjnych lub mózgowych, może dochodzić do zawrotów głowy, omdleń, istnieje też zwiększone ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.

Gdy zaś zajęte są naczynia płuc, może dojść do nadciśnienia płucnego. Rozwinąć się może także obraz zapalenia płuc.

Choroba Takayasu może zajmować też aortę brzuszną i powodować zaburzenia niedokrwienne w obrębie narządów jamy brzusznej, w tym niedokrwienia jelit. Pojawić się mogą nudności i wymioty. Prawdopodobne jest, że choroba ta może mieć podłoże genetyczne.

W przebiegu choroby Takayasu pojawić się może niewydolność krążenia i niedomykalność zastawki aortalnej. Nadciśnienie tętnicze oraz neuropatie. Występować może też objaw Reynauda. Nad naczyniami pojawić się może szmer związany z przepływem krwi przez przewężenie w naczyniu. Przewężenia takie ujawni w badaniu angiografia. Zazwyczaj stosuje się ją w celu obrazowania dużych i średnich naczyń.

Tadeusz Markowski

Źródło, literatura uzupełniająca:
1. "Reumatologia", John H. Klippel, Paul A. Dieppe, Fred F. Ferri, redakcja naukowa wydania polskiego - Leszek Szczepański.
2. "Choroby wewnętrzne" – red. Andrzej Szczeklik.

reumatologia24.pl » Choroba Takayasu