CRP może dać odpowiedź jak ciężki jest przebieg sarkoidozy i czy leczenie jest skuteczne

Białko C-reaktywne (C-reactive protein), może być skutecznym miernikiem ciężkości przebiegu sarkoidozy, a także miernikiem postępu leczenia.

Jest to pozytywne białko ostrej fazy, produkowane przez komórki wątroby w odpowiedzi na uwalnianie interleukiny 6 przez komórki układu odpornościowego.

Badania przeprowadzone na 135 pacjentach z płucną odmianą sarkoidozy dowiodły, że stosowanie leczenia infliximabem powoduje znaczne zmniejszenie poziomu CRP i poprawę stanu chorych, a także zmniejszenie natężonej pojemności życiowej (FVC) w wynikach badań spirometrycznych, w przeciwieństwie do placebo, gdzie wyniki poziomu CRP, FVC i stanu chorych nie uległy zmianie.

Placebo więc nie powodowało żadnych pozytywnych skutków zdrowotnych i nie powodowało zmian poziomu CRP, w przeciwieństwie do infliximabu.

Korelacja między infliximabem, poziomem CRP a stanem zdrowia chorych jest bardzo widoczna.

Tadeusz Markowski, 2011-07-15

reumatologia24.pl » CRP może dać odpowiedź jak ciężki jest przebieg sarkoidozy i czy leczenie jest skuteczne