Laktoperoxydaza łagodzi objawy suchości w jamie ustnej

W badaniu nad nowym środkiem wzięło udział 21 pacjentów. Lek ma zmniejszać objawy suchości w jamie ustnej w przebiegu zespołu Sjögrena. Badany lek zawierał laktoperoxydazę. Stosowano ją u pacjentów doustnie przez 4 tygodnie.

Oceniano zarówno uczucie suchości w ustach, wpływ na stan uzębienia pacjentów, sprawność połykania, a także przepływ śliny.

Po 4 tygodniach, przeprowadzono ocenę skuteczności terapii. Okazało się, że dwóch pacjentów musiało zrezygnować z badania z powodu działań niepożądanych leku - głównie były to nudności i nieprzyjemny posmak w ustach.

U pozostałych 21 pacjentów wystąpiła poprawa i zmniejszenie objawów suchości w jamie ustnej, z tym, że nie zmienił się znacząco stan przepływu śliny.

Potrzebne są dodatkowe badania, przeprowadzone z grupą kontrolną, w celu odpowiedniego odniesienia wyników stosowania leku do grupy stosującej placebo.

Tadeusz Markowski, 2011-09-09

reumatologia24.pl » Laktoperoxydaza łagodzi objawy suchości w jamie ustnej