Longdan Xiegan Tang działa wspomagająco w leczeniu chorób reumatycznych

1 Ból biodra

Longdan Xiegan Tang, środek znany w medycynie chińskiej ma działanie przeciwzapalne, immunostymulujące, a także wykazuje działanie hepatoprotekcyjne.

Przeprowadzone zostały niedawno badania na myszach, określające dokładny profil działania LXT na układ immunologiczny zwierząt. W wyniku podawania LXT zaobserwowano podwyższenie poziomu limfocytów Th i Tc oraz limfocytów CD4+ CD25+.

U przebadanych myszy poziom interferonu gamma uległ znacznemu obniżeniu, podobnie jak poziom TNF-alfa i przeciwciał anty-dsDNA.

Zmniejszeniu uległ także poziom kompleksów immunologicznych odkładających się w kłębuszkach nerkowych. LXT zwiększył także nerkowy poziom glutationu, zmniejszył negatywny wpływ COX-2 na nerki.

LXT może zatem mieć działanie wspomagające w leczeniu chorób reumatycznych u ludzi, w tym między innymi tocznia rumieniowatego układowego (SLE).

Badania przeprowadzone na myszach są obiecujące, jednak potrzebne są dalsze bardziej szczegółowe badania dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania LXT u ludzi.

Tadeusz Markowski, 2011-09-17

reumatologia24.pl » Longdan Xiegan Tang działa wspomagająco w leczeniu chorób reumatycznych