Nowy typ leków w terapii tocznia rumieniowatego układowego

Główną rolę w rozwoju tocznia rumieniowatego układowego przypisuje się wytwarzanym przeciwciałom przeciwko dwuniciowemu DNA czyli przeciwciałom anty–dsDNA.

Przeprowadzone zostały badania serologiczne, które miały na celu zbadać czynnik, który mógłby przeciwdziałać łączeniu się przeciwciał z dwuniciowym DNA.

W tym celu pobrano od pacjentów z toczniem próbki ich surowic i wyizolowano przeciwciała, które zapobiegają wiązaniu się anty–dsDNA z dwuniciowym kwasem nukleinowym.

Okazało się, że wyizolowane immunoglobuliny należą do frakcji IgG. Nazwano je IgG reaktywnymi IgG. Najważniejszą frakcją w grupie tych przeciwciał są przeciwciała IgG2.

Wyniki badań pokazały, że wraz ze zwiększaniem ilości IgG reaktywnych IgG w surowicy pacjentów zmniejszał się także odsetek przeciwciał, które łączyły się z dsDNA.

Ma to ogromne znaczenie w terapii tocznia, być może dzięki temu możliwe będzie zaprojektowanie leku, który będzie skuteczniejszy w leczeniu tocznia od dotychczas stosowanych leków. Badania trwają.

Tadeusz Markowski, 2011-09-14

reumatologia24.pl » Nowy typ leków w terapii tocznia rumieniowatego układowego