Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

Bóle szyi

W przypadku olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic (GCA) zazwyczaj dochodzi do zajęcia średnich i dużych naczyń. Choroba często atakuje odgałęzienia tętnic szyjnych, a także tętnice kręgowe. Najczęściej zajęta bywa tętnica skroniowa. Dawać to może niespecyficzne objawy w postaci zaburzeń żucia, bólu w obrębie stawu skroniowo – żuchwowego. Z związku ze zmniejszeniem światła tętnicy dojść może do osłabienia tętna w jej obrębie. Okolica skroniowa jest bolesna.

Prócz tego w GCA zajmowane mogą być tętnice w obrębie oczodołu i gałki ocznej. Niepokojącym objawem może być przejściowa utrata wzroku w którymkolwiek oku. Pojawić się mogą też zaburzenia w ostrości widzenia. Bóle w obrębie oczodołu, bóle oka. Zaburzenia zaś w widzeniu związane są z niedostatecznym ukrwieniem m.in siatkówki i nerwu wzrokowego.

Istnieje prawdopodobieństwo, że olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic może rozwijać się u osób genetycznie obciążonych pewnymi typami antygenów zgodności tkankowej HLA. Dodatkowo postuluje się, że autoimmunizacja występująca w patogenezie tej choroby, może się rozwinąć w wyniku kontaktu z pewnymi rodzajami bakterii lub wirusów.

Choroba GCA niesie ze sobą ryzyko pewnych powikłań. Na pierwszym miejscu jest to ślepota, a oprócz tego zwiększone ryzyko występowania tętniaków.

Tadeusz Markowski

Źródło, literatura uzupełniająca:
1. "Reumatologia", John H. Klippel, Paul A. Dieppe, Fred F. Ferri, redakcja naukowa wydania polskiego - Leszek Szczepański.
2. "Choroby wewnętrzne" – red. Andrzej Szczeklik.

reumatologia24.pl » Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic