Osteoartropatia przerostowa

Palce dłoni

Osteoartropatia przerostowa to choroba, której objawy nader często towarzyszą schorzeniom innych narządów; może też być, choć znacznie rzadziej dziedziczona. Jej głównym objawem są tzw. palce pałeczkowate, czyli palce znacznie zniekształcone, o połyskującej, ścieńczałej skórze i paznokciach, których kształt przypomina szkiełko zegarkowe. Schorzeniu temu, zważywszy, że bardzo często pojawia się jako następstwo pewnych stanów patologicznych lub konkretnych chorób, towarzyszą też objawy schorzenia podstawowego.

Osteoartropatia przerostowa może występować w przebiegu:

 • chorób płuc
  • mukowiscydoza
  • raki płuca
  • włóknienie płuc
  • przewlekłe procesy zapalne w płucach
 • chorób serca
  • zapalenie wsierdzia
  • wady wrodzone serca (wady z przeciekiem)
 • choroby wątroby
  • marskość
  • rak wątroby
 • choroby jelit
  • choroba Leśniowskiego-Cohna
  • polipowatość jelita grubego
  • colitis ulcerosa
  • używanie środków przeczyszczających w nadmiarze
 • nadczynność tarczycy (choroba Gravesa-Basedowa)
 • hemoglobinopatie - talasemie
 • guz nowotworowy przełyku
 • achalazja

W stawach może pojawiać się wysięk, a na RTG zauważyć można charakterystyczne nawarstwienia okostnowe w obrębie trzonów kości, które zanikają w strefie nasad. Kość przerasta w okolicach okostnej, stąd ból w obrębie trzonów kości długich wywołany odczynem okostnowym.

W tym przypadku terapia obejmuje stosowanie leków przeciwbólowych doraźnie, aczkolwiek najważniejszym celem jest leczenie choroby podstawowej.

Tadeusz Markowski

Źródło, literatura uzupełniająca: "Reumatologia", John H. Klippel, Paul A. Dieppe, Fred F. Ferri, redakcja naukowa wydania polskiego - Leszek Szczepański.

reumatologia24.pl » Osteoartropatia przerostowa