Osteomalacja

Ból stawu biodrowego

Zaburzenia w produkcji witaminy D3, a także brak jej w diecie lub zespoły złego wchłaniania zaburzające wchłanianie wapnia z jelit, mogą powodować powstawanie osteomalacji. Jest to choroba, w której dochodzi do zaburzeń mineralizacji osteoidu, czyli macierzy podstawowej tkanki kostnej. Kości są słabe i bardzo łatwo ulegają złamaniom.

Osteomalacja często dotyczy zwłaszcza osób starszych. Witaminy D3 może brakować z różnych przyczyn, jak choćby w wyniku przebytej gastrostomii, kwasicy cewkowej, czy też zaburzenia w produkcji soków trzustkowych.

Prócz tego towarzyszyć osteomalacji mogą charakterystyczne objawy, takie jak rozlane niespecyficzne bóle w obrębie kości. Chory nie jest w stanie określić ich dokładnej lokalizacji. Dodatkowo występują też zaburzenia mięśniowe. Pojawia się osłabienie siły mięśniowej.

We krwi obecne jest zmniejszenie ilości wapnia, a także fosforanów. Poziom zaś fosfatazy alkalicznej może być wysoki, jednak o charakterze zmian i rozpoznaniu najczęściej rozstrzyga badanie mikroskopowe bioptatu pobranego z kości.

Leczenie osteomalacji głównie obejmuje odpowiednią suplementację wapnia w codziennej diecie, a także stosowanie preparatów witaminy D3.

Tadeusz Markowski

Źródło, literatura uzupełniająca: "Reumatologia", John H. Klippel, Paul A. Dieppe, Fred F. Ferri, redakcja naukowa wydania polskiego - Leszek Szczepański.

reumatologia24.pl » Osteomalacja