Paeonia lactiflora w ziołowym leczeniu chorób reumatycznych

Ziołowe metody leczenia chorób reumatycznych, zwłaszcza ze wschodu budzą wciąż kontrowersje. Wiele substancji leczniczych pochodzących z medycyny chińskiej nie jest do tej pory w Europie znana.

Niektóre preparaty pochodzące z medycyny dalekiego wschodu przechodzą badania kliniczne. Takie badania dostarczają obiektywnych informacji co do skuteczności danego środka ziołowego.

Okazuje się, że zioło, stosowane w Chinach już od 1200 lat może przynieść bardzo pozytywne skutki lecznicze wśród pacjentów chorych z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów lub tocznia.

Ziołem tym jest Paeonia lactiflora. Przebadany został ekstrakt z tego zioła. Substancje zawarte w nim mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, hamują produkcję prostaglandyny E2, leukotrienu B4, a także zmniejszenie stężenia wewnątrzkomórkowego wapnia.

Dodatkowe działanie tego zioła przejawia się we wpływie na proliferację limfocytów, a także w różnicowaniu limfocytów Th/Ts. Paeonia lactiflora zmniejsza także produkcję cytokin prozapalnych oraz autoprzeciwciał.

Zmniejsza także powstawanie reakcji nadwrażliwości typu późnego. Głównym związkiem czynnym jest paeonifloryna.

Zioło może działać przeciwzapalnie i przeciwbólowo, zmniejszając dolegliwości towarzyszące chorobom reumatycznym, a dodatkowo nie wywołuje poważniejszych działań niepożądanych – zdarzały się jedynie przypadki niewielkich biegunek.

Tadeusz Markowski, 2011-09-16

reumatologia24.pl » Paeonia lactiflora w ziołowym leczeniu chorób reumatycznych