Porównanie skuteczności leków biologicznych w leczeniu ziarniniaka Wegenera

Infliximab i rituximab to dwa leki biologiczne o zupełnie różnych mechanizmach działania, których skuteczność i bezpieczeństwo w terapii ziarniniaka Wegenera była porównywana podczas badań klinicznych.

Okres stosowania obu leków biologicznych trwał 12 miesięcy, zaś ocena kliniczna obejmowała nie tylko okres leczenia, ale także trzy lata po zakończeniu terapii.

W badaniach udział wzięło 17 pacjentów. U dziewięciu z nich stosowano infliximab, u ośmiu rituximab. Celem było osiągnięcie całkowitej, bądź częściowej remisji.

U wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu występowała oporność na leczenie glikokortykosteroidami, nieskuteczna okazała się także u nich terapia immunosupresyjna.

W czasie leczenia dwóch pacjentów zmarło, całkowita remisja została osiągnięta u czterech pacjentów stosujących rituximab i u dwóch, stosujących infliximab. Częściową remisję osiągnięto u jednego pacjenta stosującego infliximab i jednego, stosującego rituximab.

Terapia biologiczna była nieskuteczna u pięciu osób stosujących infliximab i u dwóch rituximab. Wśród pięciu pacjentów, u których leczenie infliximabem nie było skuteczne, u czterech poprawę przyniosło stosowanie rituximabu.

Jak do tej pory rituximab pozostaje najskuteczniejszym sposobem leczenia ziarniniaka Wegenera.

Tadeusz Markowski, 2011-08-20

reumatologia24.pl » Porównanie skuteczności leków biologicznych w leczeniu ziarniniaka Wegenera