Rituximab w leczeniu ziarniniaka Wegenera

Rituximab może być skutecznie stosowany w leczeniu ziarniniaka Wegenera. Ta rzadka choroba związana jest z występowaniem we krwi charakterystycznych autoprzeciwciał ANCA.

Najskuteczniejszymi jak do tej pory lekami stosowanymi w leczeniu chorób związanych z występowaniem ANCA, były jak do tej pory sterydy i cyklofosfamid.

Przeprowadzono próby kliniczne, z których jasno wynika, że lekiem, który wywołuje znacznie mniej objawów niepożądanych i wykazuje znacznie większą skuteczność, w porównaniu do wcześniej stosowanych sterydów i leków immunosupresyjnych jest rituximab.

Rituximab okazał się być szczególnie skuteczny, gdy ziarniniakowi Wegenera towarzyszyły również objawy niewydolności nerek, a także krwotoki pęcherzykowe w płucach.

Dodatkowo lek biologiczny okazuje się być o wiele bardziej skuteczny od cyklofosfamidu w przypadku nawracającego ziarniniaka Wegenera.

Tadeusz Markowski, 2011-07-18

reumatologia24.pl » Rituximab w leczeniu ziarniniaka Wegenera