Ryzyko zawału serca lub udaru mózgu przy ziarniniaku Wegenera

Według najnowszych badań u 14 proc. pacjentów z ziarniniakiem Wegenera w ciągu najbliższych 5 lat dojdzie do zawału serca lub udaru mózgu. Do takich wniosków doszli badacze w wyniku badań przeprowadzonych na przeszło 530 pacjentach z ziarniniakiem Wegenera.

Celem badań było dokładne ustalenie czynników ryzyka wpływających na wzrost ryzyka incydentów sercowo - naczyniowych.

Ustalone zostały najczęstsze przyczyny, odpowiedzialne za zwiększone ryzyko chorób serca i udarów mózgu są: starszy wiek, nadciśnienie tętnicze, a także obecność przeciwciał PR3 ANCA we kwi.

Pacjenci z ziarniniakiem Wegenera powinni zatem być poddawani regularnym kontrolom kardiologicznym oraz neurologicznym. Powinni także mieć włączaną odpowiednią profilaktykę przeciwzakrzepową.

Powinno się także dążyć do jak najszybszej indukcji remisji, a także podtrzymywania jej przez jak najdłuższy czas.

Tadeusz Markowski, 2011-07-19

reumatologia24.pl » Ryzyko zawału serca lub udaru mózgu przy ziarniniaku Wegenera