Sarkoidoza

Bóle stawu kolanowego

Sarkoidoza to przewlekła choroba determinowana przez wiele czynników, zarówno tych środowiskowych, jak i genetycznych, w której dochodzi do wytwarzania ziarniniaków, w przeciwieństwie do gruźlicy, nieposiadających w swoim obrębie stref martwicy.

Prawdopodobny wpływ na rozwój sarkoidozy może mieć mutacja w genie BTNL2. Choroba może zajmować wiele tkanek, w tym stawy, powodując ból. Charakterystyczne dla tej choroby jest zajmowanie węzłów chłonnych śródpiersia, czasem też obwodowych. Na obrazie RTG widoczne są poszerzone wnęki płuc, co za tym idzie, w obrazie chorobowym pojawiają się objawy płucne. Chory kaszle, ale jest to kaszel suchy, odczuwa ból w klatce piersiowej, a nawet może się dusić; chudnie, gorączkuje. W pewnych przypadkach dochodzić też może do zapalenia błony naczyniowej oka, zapalenia ślinianek lub też zapalenia mięśni szkieletowych. Nierzadko też we krwi występować może zwiększony poziom wapnia.

Skupiając się na stawach i objawach sarkoidozy związanych z ich zajęciem, należy powiedzieć, że często zapaleniu stawów w przebiegu sarkoidozy towarzyszy rumień guzowaty. W obrębie błony maziowej, a także w samych kościach, oraz w tkankach miękkich powstają wcześniej wspomniane ziarniniaki. Zapalenie może objąć wiele stawów i struktury okołostawowe powodując ból i sztywność. Najczęściej jednak atakuje kolano i stawy skokowe. W przebiegu sarkoidozy mogą również tworzyć się torbiele w obrębie paliczków.

Tadeusz Markowski

Źródło, literatura uzupełniająca: "Reumatologia", John H. Klippel, Paul A. Dieppe, Fred F. Ferri, redakcja naukowa wydania polskiego - Leszek Szczepański.

reumatologia24.pl » Sarkoidoza