Terapia łuszczycowego zapalenia stawów w przypadku nieskuteczności metotrexatu

1 Ból karku / szyi 3

Co robić, jak leczyć łuszczycowe zapalenie stawów, w przypadku nieskuteczności sterydów i metotrexatu? W takich przypadkach skuteczniejszym postępowaniem okazuje się stosowanie cyklosporyny lub adalimumabu.

Oba leki okazują się dość skuteczne w przypadku braku odpowiedzi po leczeniu metotrexatem, jednak więcej korzyści przynosi stosowanie terapii łączonej obu tych leków.

Przeprowadzono badania z udziałem 58 pacjentów, trwające 12 miesięcy. U części chorych stosowano monoterapię z użyciem cyklosporyny, w innym przypadku stosowano adalimumab.W trzeciej grupie stosowano terapię łączoną.

Okazało się, że pozytywnych odpowiedzi na terapię po zastosowaniu cyklosporyny było 65 proc., na monoterapię adalimumabem odpowiedziało 85 proc. W przypadku terapii łączonej skuteczność wynosiła 95 proc. i nie zauważono żadnych znaczących działań niepożądanych.

Terapia łączona może być stosowana w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów, ponieważ daje ona lepsze rezultaty niż monoterapia.

Tadeusz Markowski, 2011-09-08

reumatologia24.pl » Terapia łuszczycowego zapalenia stawów w przypadku nieskuteczności metotrexatu