Zapalenie mięśni (miositis)

Dłonie

Zapalenie mięśni (miositis) to schorzenie mogące występować w kilku odmianach. Przebieg może być zarówno ostry bądź przewlekły. Zasadniczą cechą schorzenia jest zanik siły mięśniowej. Sprawia to choremu trudności w wykonywaniu najprostszych czynności. Zazwyczaj pojawia się gorączka, a także dochodzi do powstania dolegliwości ze strony stawów. Z innych subiektywnych objawów jakie chory może zgłaszać należy wymienić duszność. Jest ona związana z włóknieniem podstawy płuc.

Zapalenie mięśni może występować samo, bez innych schorzeń, czy też symptomów towarzyszących Może też współwystępować z chorobami tkanki łącznej. Pojawiają się wtedy objawy ogólne. Występuje ból i zapalenie w wielu stawach.

Zapalenie skórno-mięśniowe

Zapalenie mięśni też wystąpić jako zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomiositis) dzieci i dorosłych. W tym przypadku może doszukać się charakterystycznego objawu Gottrona nad stawami śródręczno-paliczkowymi. Jest to wysypka nad stawami. Ręce mogą mieć też charakterystyczny wygląd. Może występować na nich rumień i pęknięcia naskórka w obrębie opuszek palców - jest to charakterystyczny obraz tzw. ręki mechanika. Dodatkowo może też występować rumień na twarzy, przypominający typ rumienia występującego w toczniu rumieniowatym układowym - z tą różnicą, że w przeciwieństwie do tocznia, w zapaleniu skórno-mięśniowym, zajęta jest też skóra między wargą górną a nosem. Pod skórą mogą gromadzić się też złogi wapnia, które przebijać się mogą na powierzchnię skóry. A także rumień może objąć okolicę oczu - jest to charakterystyczne w obrazie choroby przebiegającej u dzieci.

Diagnostyka zapalenia mięśni

U chorego na zapalenie mięśni bardzo często we krwi stwierdza się zwiększoną ilość enzymów mięśniowych. Stan taki pojawia się w wyniku uszkodzenia komórek mięśniowych i uciekania tych enzymów do krwi. Enzymy te, to: aminotransferaza asparaginianowa, dehydrogenaza mleczanowa frakcji DM4 i DM5 - są to frakcje należące do mięśni szkieletowych, a także kinaza kreatyninowa i aldolaza.

Zapalenie mięśni niestety ma objawy dość nieswoiste. Osłabienie siły mięśniowej może występować w wielu stanach chorobowych, jak choćby w chorobach związanych z nieprawidłowym spichrzaniem glikogenu w mięśniach - charakterystycznym przykładem jest brak fosforylazy w mięśniach i wynikający z tego brak możliwości rozkładu glikogenu. Towarzyszy temu spadek siły mięśniowej.

Poza tym istnieje szereg innych przyczyn występowania osłabienia siły mięśniowej, jak choćby miastenia gravis, zaburzenia neurologiczne, odnerwienie mięśni, stwardnienie zanikowe boczne, dystrofie mięśniowe, osteomiositis itd. Chorób, które mogą mieć podobne objawy jak zapalenie mięśni jest bardzo wiele.

Leczenie zapalenia mięśni obejmuje głównie glikokortykosteroidy oraz leki immunosupresyjne.

Tadeusz Markowski

Źródło, literatura uzupełniająca: "Reumatologia", John H. Klippel, Paul A. Dieppe, Fred F. Ferri, redakcja naukowa wydania polskiego - Leszek Szczepański.

reumatologia24.pl » Zapalenie mięśni (miositis)