Ziołowe metody leczenia kserostomii

Jedną z hipotez nad jaką zastanawiają się naukowcy jest wpływ akwaporyny-5 na występowanie objawów zespołu Sjögrena. Według wielu przesłanek, białko to miałoby odgrywać znaczącą rolę w produkcji i uwalnianiu śliny przez gruczoły ślinowe.

W przypadku nieprawidłowej ekspresji tego białka dochodzić miałoby do zmniejszenia produkcji śliny. Przeprowadzone zostały zatem badania, w których udział wzięło 16 pacjentów z zespołem Sjögrena.

U połowy z nich stosowano ekstrakt z Dendrobium candidum - jedna z odmian storczyka. Substancje zawarte w wywarze tego kwiatu zwiększają ekspresję akwaporyny-5. Od pacjentów pobrano materiał biopsyjny z gruczołów ślinowych wargowych.

Przeprowadzono badania immunohistochemiczne. Okazało się, że u chorych, u których stosowano wywar, zwiększyła się produkcja śliny. Odpowiedź na terapię wynosiła 65 proc.

Podczas badań nie wystąpiły żadne objawy niepożądane. Dendrobium candidum może być zatem stosowany w postaci wywarów w leczeniu kserostomii u pacjentów z zespołem Sjögrena.

Tadeusz Markowski, 2011-09-10

reumatologia24.pl » Ziołowe metody leczenia kserostomii